Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

3/recent/ticker-posts

Cài đặt Docker & Portainer trên Proxmox 7


Việc cài đặt Docker trong Proxmox thực sự khá đơn giản. Trong ví dụ này, tôi cài đặt Docker trong một Container Ubuntu LXC (Ubuntu LTS 20.04).

Đầu tiên, chúng tôi cài đặt Ubuntu LTS Container 20.04. Để làm điều này, chúng tôi đi đến kho chứa     container và tải container LXC tương ứng


Tiếp theo, chúng ta hãy tạo một container mới với Create CT. Nhập tên thích hợp cũng như mật khẩu root. Đảm bảo rằng CT - ID "không trùng nhau".                                            


Chọn bộ nhớ và mẫu mẫu, tại đây local &Ubuntu 20.04.


Vì kích thước của "đĩa", tôi đã chọn 20GB và bộ nhớ tương ứng.


Chọn số Cores, ở đây tôi chọn 2 Core, tùy nhu cầu và cấu hình máy của bạn mà chọn cho phù hợp. Nếu không, điều này có thể được thay đổi sau này


Chọn dung lượng Ram và Swap, ở đây tôi chọn 2GB và 512MB, bạn có thể tùy chọn theo cấu hình và nhu cầu của mình hoặc để mặc định có thể thay đổi sauBây giờ gán địa chỉ IP mà container sẽ nhận được và cổng mạng kết nối.Domain và DNS I tiếp quản từ cài đặt máy chủ. Điều này có thể được thay đổi ở đây nếu cần thiết.Xem lại cấu hình và hoàn tất cài đặt

Sau khi tạo container, trước khi Start Docker chúng ta cần tỳ chọn một số cài đặt. Để làm điều này, đi đến container và chọn Tùy chọn như sau.

Trong cài đặt tùy chọn, tôi chọn các mục:

  • keyctl - được sử dụng để tự động khởi động container
  • Nesting - hoạt động chính xác cho Docker


Khởi động container và đăng nhập dưới root mật khẩu bạn đả đặt trước đóTiếp theo, chúng ta cần một người dùng "bình thường". Ở đây tôi tạo user với tên "admin"
adduser admin

Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu sau đó nhấn Enter.

Sau đó, chúng ta cần thiết lập một tệp cho sự cho phép của người dùng mới (trong trường hợp này là admin). để làm điều này, hãy mở tệp sau:

sudo nano /etc/sudoers
Dưới tiêu đề # User privilege specification thêm dòng sau và lưu lại bằng CRTL-X --> Y--> Enter

admin ALL=(ALL:ALL) ALL


Sau đó đăng xuất bằng logout và đăng nhập với tài khoản mới adminTiếp theo, chúng ta thực hiện cập nhật hệ thống.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Đến đây, chúng ta hãy cài đặt Docker và các công cụ cần thiết khác


sudo apt install docker.io curl net-tools
Bây giờ kịch bản cài đặt cho Docker với Curl được tải

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

Sau đó, chúng tôi bắt đầu kịch bản với lệnh này. Nếu một lỗi xuất hiện liên quan đến dpkg, điều này là bình thường. Đừng lo lắng, Docker hiện đã được cài đặt.

sudo sh get-docker.sh

Tiến hành khởi động dịch vụ

sudo systemctl enable docker

sudo systemctl start docker 

Tiếp theo, chúng ta tiến hành cài đặt Docker-Compose. Để làm điều này, hãy nhập lệnh sau:

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 

Sau đó, cần phân quyền. Chạy lần lượt 2 lệnh sau:

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose 

Để chúng tôi với tư cách là người dùng có thể thực hiện Docker mà không cần sudo, chúng tôi vẫn phải cung cấp cho người dùng admin quyền. Sau đó logout và đăng nhập lại với tư cách là admin để các quyền được áp dụng.

sudo usermod -a -G docker admin

logout 

Tiến hành cài đặt Portainer ngay bây giờ. Điều này có thể được thực hiện với lệnh sau:

sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name portainer --restart unless-stopped -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/portainer:/data portainer/portainer-ce:latest

Portainer hiện đã được cài đặt. Đăng nhập vào Portainer qua trình duyệt và chạy thiết lập: https://ip-adresse:9000

Cung cấp mật khẩu Portainer của bạn cho người quản trị người dùng và chọn tạo người dùng


Tiếp theo, chọn Docker và Connect.Chúc mừng! Docker &Portainer đã được cài đặt thành công !


Bạn cũng có thể cài Docker & protainer trên Promox 7 theo cách sau:Đăng nhận xét

0 Nhận xét