Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

3/recent/ticker-posts

Hướng dẫn tạo và gắn ổ đĩa mạng với plexdriver


 

Plexdrive cho phép bạn gắn tài khoản Google Drive của mình dưới dạng hệ thống tệp hợp nhất chỉ đọc, với tùy chọn xóa trực tiếp trên hệ thống tệp.

Dự án có thể so sánh với các dự án như rclone , google-drive-ocamlfuse hoặc node-gdrive-fuse , nhưng được tối ưu hóa cho phát trực tuyến phương tiện, ví dụ như với plex;)

Xin lưu ý rằng plexdrive hiện không hỗ trợ ghi (thêm tệp mới hoặc sửa đổi), nó chỉ hỗ trợ đọc các tệp hiện có và xóa.

Tôi đã thử sử dụng rclone trong một thời gian dài, nhưng gặp lỗi API Quota mỗi ngày và / hoặc nhiều lần mỗi ngày, vì vậy tôi quyết định dùng thử node-gdrive-fuse. Vấn đề ở đây là nó đã bỏ sót một số tệp phương tiện của tôi, vì vậy kết quả là tôi bắt đầu triển khai thư viện hệ thống tệp của riêng mình.


Các bước thực hiện

 1. Trước tiên, bạn cần cài đặt fuse trên hệ thống của mình
 2. Sau đó, bạn nên tải xuống bản phát hành mới nhất từ trang phát hành GitHub .
 3. Tạo id ứng dụng khách và bí mật ứng dụng khách của riêng bạn (xem http://blog.khotailieu24h.com/2020/09/google-drive-api-client-id-and-client.html ).
 4. Dòng lệnh mẫu cho plexdrive
./plexdrive mount -c /root/.plexdrive -o allow_other /mnt/plexdrive

Cài đặt chi tiết

1. Cài đặt fuse trên hệ thống của mình

apt-get install fuse

2. Tải xuống phiên bản mới nhất từ ​​trang web của họ: https://github.com/dweidenfeld/plexdrive/releases (phiên bản amd64)

cd /usr/bin && wget https://github.com/plexdrive/plexdrive/releases/download/5.1.0/plexdrive-linux-amd64 -O plexdrive

Phân quyền File thư mục

chown root:root /usr/bin/plexdrive

chmod 755 /usr/bin/plexdrive


 3.
Bây giờ chúng ta sẽ lấy id  và mật khẩu từ API google.  

Để làm điều này, chúng tôi làm tiếp theo:

 • Chúng tôi đăng nhập vào Bảng điều khiển API của Google .
 • Chúng tôi tạo ra một dự án mới.
 • Chúng tôi chuyển đến Tổng quan -> API Google, API Google Apps, API Drive và Bật.
 • Hãy chuyển đến Thông tin đăng nhập trong bảng điều khiển bên trái và Tạo thông tin đăng nhập, ID ứng dụng khách OAuth.
 • Trong loại ứng dụng, chúng tôi chọn Khác và Tạo.
 • Nó sẽ cung cấp cho chúng tôi một id khách hàng và bí mật của khách hàng. Chúng tôi sao chép và lưu nó.
 • Chi tiết tham khảo tại đây
 •  Gắn ID và Password đã tạo ở trên vào Plexdriver
  /usr/bin/plexdrive mount -v 2 /mnt/plexdrive

 4. Chúng tôi cài đặt màn hình để để quá trình gắn kết chạy trong nền và gắn kết với các tùy chọn mặc định.

apt-get install screen
screen -S plexdrive

5. Tạo tập lệnh khởi động systemd để khởi động tự động khi khởi động

 # cat /etc/systemd/system/plexdrive.service

[Unit]
Description=Plexdrive
AssertPathIsDirectory=/mnt/plexdrive
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/plexdrive mount -v 2 /mnt/plexdrive
ExecStop=/bin/fusermount -u /mnt/plexdrive
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=default.target
6. Làm mới daemon của bạn
sudo systemctl daemon-reload
7. Chạy ứng dụng như thế này
sudo systemctl start plexdrive.service
8.Kích hoạt tùy chọn khởi động tự động
sudo systemctl enable plexdrive.service

 

Tài liệu tham khảo:

https://github.com/plexdrive/plexdrive

https://github.com/plexdrive/plexdrive/blob/master/TUTORIAL.md 

https://github.com/titelas/plexvps/blob/master/README.md

https://github.com/titelas/plexvps 

https://cloudbit.es/foro/index.php?resources/como-montar-un-servidor-de-plex-con-google-drive-y-plex-drive.1/ 

https://cloudbit.es/foro/index.php?resources/a%C3%B1adir-plexdrive-como-servicio-en-linux-inicio-autom%C3%A1tico-con-el-sistema.8/ 

https://bytesized-hosting.com/pages/plexdrive?__cf_chl_captcha_tk__=8470c2063b7084f6378df092ab3737cb14dba5d9-1600748578-0-AWpAiNLj0g8LM4JMNInDb138Em9OTew7JgES3v6mNPhQeTviAKOzjCu1tWadS6RWQlmQR4aPFqVRl3rkKJ4avqD_sksNURkaXxuB8uaqkcZRoHl3qTZ1IQrwovx17HQmdMgYbIroMg1LIzFFpBcX1GFiGNx6jxeLQ2TbbQbOt236Jq6mPAYOHyEYkDrwquo_ldwWT0GmpNajUj8FVhFfnKGm5o0oq3I64DWUCjeu3xWyv4remi3OG81DanAPTzNJCHYCMvDiRVCXmw2iafYa04A5borLUPpyUR5rEPPdR9reF1i5YKsB0vzV-gJ24ttH4PPQdoNjrcUeS0Tn1Sv4nkvseQBvjdMfURgiAfjr1ulfpKgXu1RLe9wjOT0WSszOmg_EXqqLi7cIJaIhxGCt3S9UeyQ4pPU3SzukTyKaVKjFHTQWw3L0-CJZZzMfT8Ue-aRyxutZxP3xAAne3p9GSwvpW5_CfL7jwtD5drxNMjwBv1qFZWTd2lCUg5GsexrLXw 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét